Innan Toyota Production System drabbade Scania kom leveranser på järnväg in på Scanias chassiområde via ett järnvägsspår.
Järnvägsspåret som ledde in på Chassiområdet var en kvarvarande del av NORRA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄG mellan Centralstationen och Uthamnen som anlades 1891.
Vabis som blev ScaniaVabis som blev Scania började som en fabrik för järnvägsvagnar och placerades därför vid järnvägen mellan Södertälje Central och Uthamnen.
Efter att transporter på järnväg till Volkswagens:s reservdelslager i B270 och Scanias gastank upphört, bröts spårförbindelsen år 2016.
Som resultat av dåvarande VD Leif Östlings studiebesök på en Toyotafabrik i USA infördes TPS inklusive Just-in-time på Scania.
Med Just-in-time blir produktionen känslig för leveransförseningar.
Minimalt buffertlager är centralt i Just-in-time som är en av idéerna i Toyota Production System, på Scania omdöpt till SPS.
Genom att minimera tiden som komponenter transporteras eller ligger i lager minskar man enligt teorin kostnad för kapital bundet i lager.
För några år sedan avvecklade Scania höglagret i Chassimonteringen i Södertälje för att istället helt förlita sig på att transporter inkommer i tid.
Ett tågstopp har större inverkan på komponentflödet än ett stopp för en av flera lastbilar.
Scania upphörde därför att köpa transporter på järnväg.
Scania förlitar sig nu nästan helt på lastbilstransporter.
Hundratals lastbilar med gods kommer och går till/från Scania i Södertälje varje dag.
Scanias inköp av transporter är inte förenligt med strävan mot en bättre miljö.
Scanias val transporter drivs av en strategi som innebär minimalt lager och låga transporttariffer.
Scanias kunder, till största delen lastbilsåkerier, driver inte på för att Scania skall minska sina transporter med lastbil.
Scania är sämst i klassen vad gäller miljövänliga transporter
Volvo Cars transporterar på järnväg färdiga bilar från Gent till Kina och karosser från Olofström till Göteborg och Gent.
AB Volvo transporterar på järnväg hytter från Umeå till Göteborg.
FN:s klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till år 2030.
Under 2018 ökade lastbilstrafiken i Sverige utsläppen av växthusgaser med preliminärt 0,5 procent
och lastbilstrafiken på vägnätet ökade med knappt 3 procent enligt Trafikverket.
Transportsektorn är ett av de områden i Sverige där vi har störst möjligheter att minska utsläppen.