På 1960-talet fylldes Katthavet igen helt igen för att ge plats åt Scanias fabrik

Som resultat av VD Leif Östlings studiebesök på en Toyotafabrik i USA infördes TPS inklusive Just-in-time på Scania.

Scania började som en fabrik för järnvägsvagnar och placerades därför vid järnvägen mellan Södertälje Central och Uthamnen.

Scanias hållbarhetsmål

Som resultat av VD Leif Östlings studiebesök på en Toyotafabrik i USA infördes TPS inklusive Just-in-time på Scania. Scanias hållbarhetsmål . . . . . . . .