Scanias Chassiområde ligger på en igenfylld sjö som hette Katthavet.

Innan Toyota Production System drabbade Scania kom leveranser på järnväg in på Scanias chassiområde via ett järnvägsspår.

Järnvägsspåret är en kvarvarande del av NORRA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄG mellan Centralstationen och Uthamnen som anlades 1891.

Scanias hållbarhetsfilosofi

Innan Toyota Production System drabbade Scania kom leveranser på järnväg in på Scanias chassiområde via ett järnvägsspår. Scanias hållbarhetsfilosofi . . . . . . . .